Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu (..)

Spotkanie z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu podziemnych zakładów górniczych oraz kierownikami ruchu zakładów

22 Września 2022

W środę, 21 września br. w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach, odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu podziemnych zakładów górniczych oraz kierownikami ruchu zakładów. Spotkanie prowadził dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach.

Podczas obrad omówiono:

  • stan bezpieczeństwa w zakładach górniczych,
  • wymogi przepisów oraz dobre praktyki dotyczące doboru obudowy wyrobisk,
  • zasady postępowania po zaistnieniu wstrząsu wysokoenergetycznego oraz procedur dotyczących planowanych akcji ratowniczych,
  • zagadnienia dotyczące legalizacji obiektów budowlanych zakładów górniczych nieposiadających stosownych pozwoleń na budowę lub użytkowanie,
  • przyczyny i okoliczności wypadków oraz zdarzeń zaistniałych w zakładach górniczych nadzorowanych przez OUG w Katowicach, do których doszło od ostatniego spotkania (23 czerwca br.), oraz wnioski zmierzające do zapobieżenia podobnym wypadkom i zdarzeniom.
do góry