Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu (..)

Spotkanie z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu podziemnych zakładów górniczych oraz kierownikami ruchu zakładów

19 Grudnia 2022

W piątek, 16 grudnia br., w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach, odbyło się okresowe spotkanie z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu podziemnych zakładów górniczych i kierownikami ruchu zakładów. Spotkanie prowadził dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach.

Podczas obrad omówiono:

  • stan bezpieczeństwa w zakładach górniczych,
  • zasady zgłaszania do dyrektora OUG w Katowicach zaistniałych wstrząsów wysokoenergetycznych, niebezpiecznych zdarzeń stwarzających zagrożenie życia, zdrowia ludzkiego lub bezpieczeństwa powszechnego, zgonów naturalnych i wypadków, zaistniałych w zakładach górniczych,
  • przyczyny i okoliczności wypadków oraz zdarzeń zaistniałych od ostatniego spotkania w dniu 21 września 2022 r. w zakładach górniczych nadzorowanych przez OUG w Katowicach oraz wnioski zmierzające do zapobieżenia podobnym wypadkom i zdarzeniom.
do góry