Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu (..)

Spotkanie z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu zakładów górniczych

24 Czerwca 2022

W czwartek, 23 czerwca br., w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach odbyła się okresowa narada z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu podziemnych zakładów górniczych i kierownikami ruchu zakładów. Naradę prowadził dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach.

Podczas narady omówiono:

  • stan bezpieczeństwa w zakładach górniczych,
  • przyczyny i okoliczności wypadków oraz zdarzeń zaistniałych w 2021 r. i pierwszych miesiącach 2022 r. w zakładach górniczych nadzorowanych przez OUG w Katowicach oraz wnioski zmierzające do zapobieżenia podobnym wypadkom i zdarzeniom,
  • wyniki analizy, w zakresie urządzeń ciśnieniowych i dźwignicowych wyłączonych z eksploatacji i aktualnie eksploatowanych w zakładach górniczych,
  • sprawy bieżące, w aspekcie wejścia w życie rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie określenia nazw, siedzib i właściwości miejscowej okręgowych urzędów górniczych oraz zniesienia Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach.
do góry