Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z przedstawicielami WIOŚ i RDOŚ w Gdańsku

Spotkanie z przedstawicielami WIOŚ i RDOŚ w Gdańsku

5 Kwietnia 2016

4 kwietnia br. w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku odbyło się spotkanie przedstawicieli kierownictwa i pracowników inspekcyjno-technicznych urzędu z przedstawicielami Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku.

Tematyka narady, którą prowadziła dyrektor OUG w Gdańsku obejmowała doświadczenia i wnioski z dotychczasowych wspólnych kontroli przedsiębiorców i podmiotów w ruchu zakładu wykonującego roboty geologiczne w ramach działalności związanej z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż węglowodorów.

W trakcie spotkania omówiono zasady realizacji robót przygotowawczych w świetle przepisów ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy Prawo budowlane, w tym konieczność uwzględniania zapisów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na etapie robót przygotowawczych w ramach robót budowlanych oraz w planach ruchu zakładu wykonującego roboty geologiczne niepolegające na badaniach geofizycznych, wymagających użycia środków strzałowych. Ponadto wymieniono się informacjami wraz z dokumentacją fotograficzną z oględzin terenu inwentaryzacji zlikwidowanych otworów poszukiwawczo-rozpoznawczych.

do góry