Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z przedstawicielami WIOŚ w OUG w Gdańsku

Spotkanie z przedstawicielami WIOŚ w OUG w Gdańsku

9 Marca 2016

8 marca br. w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku odbyło się spotkanie kierownictwa i pracowników inspekcyjno-technicznych Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku z przedstawicielami Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska. W spotkaniu, które prowadziła dyrektor OUG w Gdańsku, uczestniczyli pracownicy WIOŚ z Gdańska i z Bydgoszczy oraz delegatur z Torunia i z Włocławka. Spotkanie było realizowane w ramach porozumienia zawartego pomiędzy Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego a Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska z 4 kwietnia 2014 r.

Tematyka spotkania obejmowała doświadczenia i wnioski z dotychczasowych wspólnych kontroli przedsiębiorców i podmiotów w ruchu zakładu wykonującego roboty geologiczne w ramach działalności związanej z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż węglowodorów. Omówiono także stan rekultywacji gruntów, na których prowadzone były roboty związane z poszukiwaniem i rozpoznawaniem węglowodorów niekonwencjonalnych na terenie województwa pomorskiego. Poruszono także problematykę związaną z rekultywacją wyrobisk górniczych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

do góry