Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z przedstawicielami Wydziału Inspekcji (..)

Spotkanie z przedstawicielami Wydziału Inspekcji Opolskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska

3 Grudnia 2015

Z inicjatywy dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach 2 grudnia br. odbyło się spotkanie pracowników inspekcyjno-technicznych Urzędu z przedstawicielami Wydziału Inspekcji Opolskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. W trakcie narady omówiono zagadnienia dotyczące współpracy między organami. Obejmują one możliwość wspólnych kontroli: robót geologicznych prowadzonych na terenie województwa opolskiego, sytuacji grożących bezpośrednim zagrożeniem środowiska naturalnego na terenach górniczych oraz wynikających ze skarg na działalność zakładów górniczych, związanych z negatywnym oddziaływaniem na środowisko. Omówiono również kwestie dotyczące wzajemnego informowania się o stwierdzanych w trakcie kontroli nieprawidłowościach, będących w kompetencji drugiego organu oraz uczestnictwa w seminariach i szkoleniach organizowanych przez strony.

do góry