Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z przedstawicielami otworowych zakładów (..)

Spotkanie z przedstawicielami otworowych zakładów górniczych wydobywających ropę naftową i gaz ziemny otworami wiertniczymi

13 Marca 2013

12 marca br. w siedzibie Ośrodka Kopalń Krosno, z inicjatywy Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Krośnie, odbyło się spotkanie ze społecznym inspektorem pracy oraz przedstawicielami – osobami kierownictwa i dozoru ruchu otworowych zakładów górniczych wydobywających ropę naftową i gaz ziemny otworami wiertniczymi. Narada była kontynuacją spotkań związanych z realizacją celów i zadań "Strategii działania urzędów górniczych na lata 2010 – 2014". Jej celem było m.in. omówienie spostrzeżeń i wniosków z dotychczasowej działalności kontrolnej oraz problematyki związanej z:
- aktualnym stanem bezpieczeństwa w nadzorowanych przez OUG w Krośnie zakładach górniczych wydobywających ropę naftową i gaz ziemny otworami wiertniczymi,
- zapewnieniem właściwej organizacji pracy, w związku z prowadzoną restrukturyzacją w jednostkach organizacyjnych Oddziału w Sanoku,
- sporządzeniem planów ruchu zakładów górniczych łączonych w wyniku zmian organizacyjnych,
- zezwoleniem na oddanie do ruchu obiektów, maszyn i urządzeń, które nie stanowią wyposażeń części składowych obiektu budowlanego zakładu górniczego, dla którego pozwolenia na użytkowanie są wydawane na podstawie prawa budowlanego,
- wybranymi zagadnieniami dotyczącymi przestrzegania zasad bezpieczeństwa maszyn i urządzeń wykorzystywanych w toku eksploatacji złóż węglowodorów.
Ponadto podczas spotkania przedstawiono informację o zrealizowanych w Oddziale w Sanoku w roku 2012 zadaniach inwestycyjnych i planach na rok 2013, profilaktyce powypadkowej za rok 2012 oraz o II edycji organizowanego konkursu bhp.

do góry