Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z przedstawicielami służb elektrycznych (..)

Spotkanie z przedstawicielami służb elektrycznych zakładów górniczych

17 Lutego 2010
W dniu 15 lutego 2010 r. Okręgowy Urząd Górniczy w Krakowie zorganizował spotkanie z przedstawicielami służb elektrycznych podziemnych, odkrywkowych i otworowych zakładów górniczych. Spotkanie odbyło się w ZGH "Bolesław" S.A., w zakładzie górniczym Kopalnia "Olkusz-Pomorzany". W spotkaniu uczestniczyli główni specjaliści z Departamentu Energomechanicznego Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach.

Podczas spotkania omówiono przyczyny i okoliczności wypadków związanych z ruchem urządzeń elektrycznych oraz nieprawidłowości dotyczące eksploatacji urządzeń elektrycznych, jakie stwierdzono podczas kontroli przeprowadzanych przez pracowników inspekcyjno-technicznych OUG w Krakowie. Przedstawiciele służb elektrycznych kopalń podziemnych omówili przypadki braku zasilania w energię elektryczną zakładów górniczych w związku z awariami sieci elektrycznej będącej w eksploatacji Zakładu Energetycznego. Główni specjaliści Departamentu Energomechanicznego WUG w Katowicach omówili zagadnienia techniczne związane z bezpieczeństwem pracy przy urządzeniach elektrycznych oraz przeprowadzili szkolenie na temat organizacji prac przy urządzeniach elektroenergetycznych prowadzonych w warunkach szczególnego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego.

Spotkanie zakończyła dyskusja na temat poruszonych zagadnień.

Spotkanie to jest jednym z elementów działań nadzoru górniczego w ramach poprawy stanu bezpieczeństwa w górnictwie.
do góry