Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z przedstawicielami związku zawodowego "KADRA"

Spotkanie z przedstawicielami związku zawodowego "KADRA"

8 Marca 2010
W dniu 4 marca 2010 r. w siedzibie OUG w Rybniku odbyło się spotkanie kierownictwa Urzędu z przewodniczącymi Związku Zawodowego "KADRA" podziemnych zakładów górniczych JSW S.A. KWK "Borynia", "Jas-Mos", "Krupiński", "Pniówek" i "Zofiówka", Kompanii Węglowej S.A. Oddziałów KWK "Chwałowice", "Jankowice", "Marcel" oraz "Rydułtowy-Anna" Ruch I i Ruch II. Ponadto w spotkaniu uczestniczyli przewodniczący związku zawodowego "KADRA": w Kompanii Węglowej S.A. – Grzegorz Herwy oraz w Wyższym Urzędzie Górniczym – Andrzej Stępień.

W czasie spotkania, które otworzył i prowadził dyrektor mgr inż. Zbigniew Schinohl, omówiono m.in.:
 • Strategię działania urzędów górniczych na lata 2010–2014,
 • stan wypadkowości i bezpieczeństwa pracy, w tym wpływ czynnika ludzkiego i zagrożeń naturalnych, choroby zawodowe oraz zagadnienia oceny ryzyka zawodowego,
 • wyniki kontroli, przeprowadzonych przez OUG w Rybniku w 2009 r. oraz w styczniu i lutym br., ze szczególnym uwzględnieniem nieprawidłowości, dotyczących urządzeń elektrycznych,
 • wstępne wyniki oględzin i badań urządzeń, objętych skutkami katastrofy, zaistniałej w dniu 18 września 2009 r. w KHW S.A. KWK "Wujek" Ruch "Śląsk" wraz z wnioskami.
W ramach dyskusji poruszono m.in. zagadnienia, takie jak:
 • organizacja i normatywne obłożenie robót prowadzonych w ruchu zakładu górniczego,
 • profilaktyka zagrożeń naturalnych, w szczególności metanowego i pożarowego,
 • obowiązki osób dozoru ruchu, wynikające z przepisów oraz określone w zakresach czynności, instrukcjach, technologiach, projektach technicznych, zarządzeniach KRZG itp.,
 • realizacja uchwał Komisji ds. Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie,
 • łączenie kopalń,
 • rzetelność zgłaszania i dokumentowania zdarzeń i wypadków,
 • wypadki na drogach transportu lokomotywowego, w tym stosowane rozwiązania w zakresie automatycznego otwierania drzwi tam na drogach transportowych,
 • uwarunkowania, mające wpływ na funkcjonowanie zakładów górniczych, w tym zmiany w planach techniczno-ekonomicznych przedsiębiorstw.
Kolejne spotkanie zaplanowano na III kwartał br.
do góry