Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z rzeczoznawcami w ruchu zakładów górniczych

Spotkanie z rzeczoznawcami w ruchu zakładów górniczych

25 Października 2023

W poniedziałek, 23 października br. w siedzibie Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach odbyło się spotkanie zorganizowane przez Departament Energomechaniczny WUG z rzeczoznawcami do spraw ruchu zakładu górniczego posiadającymi uprawnienia do wykonywania badań i sporządzania opinii w sprawach dotyczących górniczych wyciągów szybowych oraz urządzeń transportu poziomego. Uczestniczyli w nim również przedstawiciele Departamentu Infrastruktury Podstawowej Zakładów Górniczych WUG.

Głównym tematem spotkania było omówienie problemów dotyczących wykonywania badań maszyn i urządzeń  przez rzeczoznawców w ruchu zakładów górniczych, a także wymagania stawiane jednostkom inspekcyjnym przez przepisy prawa oraz standardy ustanowione w Polskich Normach i normach europejskich.

Zapoznano uczestników z bieżącym stanem bezpieczeństwa w zakładach górniczych, omówiono wypadki oraz niebezpieczne zdarzenia w transporcie pionowym i poziomym w latach 2021-2023.

Jednostki rzeczoznawcze przedstawiły sprawozdania i statystyki z wykonywanej działalności oraz omówiły przypadki, w których podczas badań stwierdzono uszkodzenia maszyn i urządzeń lub niezgodności, a także przypadki wymagające podjęcia działań korygujących lub regulacyjnych.

do góry