Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z zakładowymi społecznymi inspektorami pracy (..)

Spotkanie z zakładowymi społecznymi inspektorami pracy oraz osobami kierownictwa ruchu w zakładach górniczych

8 Października 2015

Kierownictwo Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach zorganizowało 7 października br. spotkanie ze  społecznymi inspektorami pracy oraz osobami kierownictwa ruchu w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi (siarka, wody lecznicze) oraz w zakładach wykonujących roboty geologiczne lub roboty w ruchu zakładów górniczych.

 Podczas narady:

  • dyrektor OUG w Kielcach przedstawiła analizę stanu wypadkowości w otworowych zakładach górniczych w 2015 r. oraz zwróciła uwagę na zdarzenia potencjalnie wypadkowe;
  • zakładowi społeczni inspektorzy pracy oraz osoby kierownictwa ruchu omówiły wypadki zaistniałe w 2015 r. w macierzystych zakładach górniczych, zakładach wykonujących roboty geologiczne, a także problematykę w zakresie kształtowania się i wdrażania przyjaznej dla pracowników, bezpiecznej organizacji pracy i warunków pracy;
  • pracownicy OUG w Kielcach omówili zagadnienia dotyczące: stosowania środków ochrony indywidualnej i zbiorowej w zakładach górniczych oraz najczęściej występujące nieprawidłowości i uchybienia stwierdzone w czasie kontroli prowadzonych przez Urząd, a także przestrzeganie zasad bezpiecznego użytkowania maszyn oraz wykonywania robót spawalniczych w zakładzie górniczym.

Nadrzędnym celem spotkania było  wzajemne zapoznanie się z problemami w zakresie tworzenia i utrzymywania bezpiecznych warunków pracy w górnictwie otworowym.

do góry