Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie ze Śląskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony (..)

Spotkanie ze Śląskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska

19 Listopada 2015

18 listopada br. w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony  Środowiska w Katowicach dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach spotkał się ze Śląskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska.

Spotkanie poświęcone było wymianie doświadczeń i analizie problemów wynikających ze statutowej działalności organów. Podczas narady omówiono kwestie, które dotyczyły:

  • wzajemnego informowania się o stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowościach, będących w obszarze kompetencji drugiego organu, ze szczególnym uwzględnieniem tzw. „niskiej emisji”;
  • uczestnictwa w szkoleniach i seminariach organizowanych przez strony;
  • współdziałania organów w przypadkach prowadzenia likwidacji i rekultywacji zakładów górniczych z wykorzystaniem odpadów.

Spotkanie stanowiło realizację współpracy podjętej w związku z porozumieniem z 4 kwietnia 2014 r. pomiędzy Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska, a Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego.

do góry