Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie ze Śląskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony (..)

Spotkanie ze Śląskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska

4 Grudnia 2017

W piątek, 1 grudnia br., w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach odbyło się spotkanie dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach ze Śląskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska, podczas którego omówiono doświadczenia wynikające z prowadzenia działalności nadzorczej i kontrolnej, obejmującej zagadnienia ochrony środowiska oraz dalszej współpracy pomiędzy organem nadzoru górniczego a WIOŚ w Katowicach.

Podczas obrad omówiono zagadnienia dotyczące:

  • możliwości współdziałania organów w przypadkach wypełniania wyrobisk górniczych odpadami wydobywczymi i odpadami pochodzącymi z likwidowanych zakładów górniczych oraz związane z tym problemy;
  • wzajemnego informowania się o stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowościach, będących w obszarze kompetencji drugiego organu;
  • informowania i czynnego uczestnictwa w szkoleniach i seminariach organizowanych przez strony;
  • problematyki niskiej emisji w aspekcie zakazu spalania mułów i flotokoncentratów węglowych;
  • problematyki związanej z rekultywacją terenów przekształconych w wyniku działalności górniczej.

Spotkanie odbyło się na podstawie porozumienia zawartego 4 kwietnia 2014 r., pomiędzy Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska a Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego, które stanowi o współpracy, na szczeblu terenowym, pomiędzy organami nadzoru górniczego a wojewódzkimi inspektorami ochrony środowiska.

do góry