Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie ze społecznymi inspektorami pracy w Kopalni (..)

Spotkanie ze społecznymi inspektorami pracy w Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów

23 Kwietnia 2019

W dniach 18 i 19 kwietnia br. zastępca dyrektora oraz nadinspektorzy ds. górnictwa odkrywkowego i ds. mechanicznych Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach uczestniczyli w spotkaniu ze społecznymi inspektorami pracy w PGE GiEK S.A. - Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego „Bełchatów”. W obradach wzięli również udział przedstawiciele Urzędu Dozoru Technicznego Oddział w Łodzi oraz Okręgowego Inspektoratu Pracy Państwowej Inspekcji Pracy w Łodzi Oddział w Piotrkowie Trybunalskim.

Podczas spotkania omówiono szereg zagadnień dotyczących roli i zadań społecznych inspektorów pracy, a w szczególności:

  • wypadkowość w KWB „Bełchatów” w 2018 r. i w I kwartale 2019 r.,
  • propozycje poprawy funkcjonowania społecznej inspekcji pracy w KWB „Bełchatów”.

Ponadto przedstawiciele OUG, UDT i PIP przedstawili prezentacje dotyczące zakresu swoich kompetencji. Dotyczyły one:

  • działalności kontrolnej organów nadzoru górniczego (OUG);
  • problemów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w polskim górnictwie (OUG);
  • stanu bezpieczeństwa w nadzorowanych odkrywkowych zakładach górniczych w latach 2008 – 2018 oraz trybu zgłaszania wypadków i niebezpiecznych zdarzeń (OUG);
  • urządzeń podlegających dozorowi technicznemu (UDT);
  • wymagań dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń technicznych na etapie ich projektowania, wytwarzania i eksploatacji (UDT);
  • zmian w Kodeksie pracy obowiązujących od 1 stycznia br. w kontekście działalności społecznej inspekcji pracy oraz ochrony danych osobowych (PIP);
  • współpracy społecznej inspekcji pracy z Państwową Inspekcją Pracy (PIP).
do góry