Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Środowiskowe aspekty udostępniania gazu ze skał (..)

Środowiskowe aspekty udostępniania gazu ze skał łupkowych

26 Czerwca 2017

W czwartek, 22 czerwca br., przedstawiciele Okręgowego Urzędu Górnicego w Gdańsku, na zaproszenie władz Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej, wzięli udział w konferencji pn. „Środowiskowe aspekty udostępniania gazu ze skał łupkowych”.

Wydarzenie odbyło się w ramach podsumowania projektu Blue Gas, realizowanego w obszarze badawczym 3B, nt. „Przyjazne środowisku i wykonalne z ekonomicznego punktu widzenia technologie gospodarowania wodą, ściekami i odpadami przy wydobywaniu gazu z łupków  (Ekołupki)”. Konferencja została podzielona na dwie części: seminaryjną oraz praktyczną.

Uczestnikami byli m.in. przedstawiciele przemysłu (Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., Grupa Lotos S.A., ORLEN Upstream Sp. z o.o., Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy), przedstawiciele Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Politechniki Warszawskiej oraz przedstawiciele władz rządowych i samorządowych.

Wprowadzeniem do tematyki spotkania były dwie prezentacje wygłoszone przez ekspertów w dziedzinie geologii złóż gazu niekonwencjonalnego z Polski oraz zagranicy. Przybliżono aspekty związane z występowaniem oraz wydobywaniem węglowodorów z formacji łupkowych w Polsce oraz pozytywne i negatywne wyniki osiągnięte w trakcie ich produkcji. 

Podczas konferencji naukowcy biorący udział w projekcie omówili innowacyjne rozwiązania osiągnięte w pięciu pakietach roboczych. Poruszono m.in. tematy związane z: funkcjonowaniem wieloparametrycznego systemu wspomagania decyzji środowiskowych, zagospodarowaniem odpadów stałych oraz zapotrzebowaniem na wodę w przypadku szczelinowania hydraulicznego.  Przedstawiono także charakterystykę płynu pozabiegowego oraz sposoby jego oczyszczania i wtórnego wykorzystania.  Podsumowaniem części seminaryjnej był panel dyskusyjny nt. możliwości wykorzystania technologii środowiskowych, opracowanych w wyniku realizacji zadań badawczych, w innych obszarach gospodarczych. Podczas spotkania zaprezentowano również rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne opracowane w projekcie Blue Gas. Konferencji towarzyszyła wystawa wyjaśniająca mechanizmy działania instalacji stworzonych w celu zminimalizowania oddziaływania inwestycji na środowisko. 

do góry