Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Stan bezpieczeństwa i higieny pracy w górnictwie w 2010 (..)

Stan bezpieczeństwa i higieny pracy
w górnictwie w 2010 roku

9 Maja 2011
W Wyższym Urzędzie Górniczym został opracowany dokument pt. "Stan bezpieczeństwa i higieny pracy w górnictwie w 2010 roku", który przedstawia najważniejsze informacje dotyczące działalności organów nadzoru górniczego oraz podstawowych zagrożeń i ich skutków w zakładach górniczych. Ponadto w dokumencie omówiony został stan wypadkowości w górnictwie, w tym główne przyczyny i okoliczności wypadków przy pracy, jak również stan higieny pracy.

Dokument jest dostępny w wersji elektronicznej w załączniku.

do góry