Tąpnięcie w LGOM

13 Stycznia 2009

W KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG "Rudna" w Polkowicach w polu G-12/7, oddziału G-12 w rejonie Rudnej Zachodniej, wystąpiły kolejno wstrząsy w dniu 10.01.2009 r. o godzinie 1812 o energii E= 3,3x107J i w dniu 11.01.2009 r. o godzinie 1153 o energii E= 2,4x108 J w czasie wyczekiwania po robotach strzałowych wykonanych w ramach profilaktyki przeciwtąpaniowej.

W dniu 10.01.2009 r. o godzinie 812 prowadzone były planowane roboty strzałowe przy zachowaniu rygoru wycofania załogi. Wstrząsy spowodowały tąpnięcie, które zakwalifikowane zostało jako tąpnięcie sprowokowane, którego skutki w postaci urobienia i obsypania ociosów na głębokość do 0,5 m, opadnięcia warstw stropowych na wysokość do 1,0 m i wypiętrzenia spągu na wysokość do 0,5 m objęły kilka wyrobisk.

Po zaistniałym zdarzeniu dyrektor OUG we Wrocławiu wydaną decyzją wstrzymał ruch zakładu górniczego w części dotyczącej postępu przodków w polu G-12/7 oddziału G-12, za wyjątkiem robót związanych z usuwaniem skutków tąpnięcia na zasadach ustalonych przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego.

Wznowienie robót rozcinkowych oraz uruchomienie robót likwidacyjnych w polu G-12/7 oddziału G-12 może nastąpić za zgodą dyrektora OUG we Wrocławiu po uzyskaniu opinii Zespołu KGHM Polska Miedź S.A. ds. Tąpań, Obudowy i Kierowania Stropem, oceniającej szczegółowy projekt kontynuowania robót rozcinkowych i likwidacyjnych dla tego oddziału.

 


do góry