Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Umowa między Rzeczypospolitą Polską a Republiką Czeską (..)

Umowa między Rzeczypospolitą Polską a Republiką Czeską w sprawie wykonywania robót geologicznych w rejonie wspólnej granicy państwowej

20 Sierpnia 2008

19 sierpnia 2008 r., w Pradze, Prezes Wyższego Urzędu Górniczego dr inż. Piotr Buchwald uczestniczył w uroczystości podpisania Umowy pomiędzy Rzeczypospolitą Polską a Republiką Czeską w sprawie wykonywania robót geologicznych w rejonie wspólnej granicy państwowej. Ze strony polskiej umowę podpisał Podsekretarz Stanu - Główny Geolog Kraju dr Henryk Jacek Jezierski, ze strony czeskiej Wiceminister Przemysłu i Handlu Tomáš Hüner.

Umowa precyzuje między innymi ramowe zasady współpracy organów nadzoru górniczego w zakresie nadzoru i kontroli robót oraz w sprawach dotyczących zaistniałych wypadków czy konieczności prowadzonych akcji ratowniczych. Dokument reguluje stosowanie przepisów obu krajów w zakresie geologii i górnictwa, określa warunki prowadzenia robót geologicznych oraz zapobiegania szkodom.

Szczegółowe zarządzenia dotyczące ww. współpracy wyda Prezes Wyższego Urzędu Górniczego oraz Prezes Czeskiego Urzędu Górniczego.

do góry