Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/VI Międzynarodowy Kongres Górnictwa Węgla Brunatnego

VI Międzynarodowy Kongres Górnictwa Węgla Brunatnego

18 Maja 2009

W dniu 18 maja w Bełchatowie rozpoczął się VI Międzynarodowy Kongres Górnictwa Węgla Brunatnego, organizowany pod patronatem Wicepremiera Waldemara Pawlaka. W obradach uczestniczyli m.in. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Henryk Jacek Jezierski oraz Prezes WUG Piotr Litwa, który zasiada w komitecie honorowym Kongresu.

Tegoroczna konferencja odbywa się pod hasłem „Węgiel brunatny / Energia – środowisko – przyszłość”. Tematyka poszczególnych sesji kongresowych dotyczy m.in. nowoczesnych technologii wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCS), najnowszych rozwiązań transportu taśmowego, procesów rekultywacji i rewitalizacji terenów poeksploatacyjnych, innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych dotyczących maszyn podstawowych, a także Europejskiego Systemu Handlu Emisjami (ETS).

Organizatorami Kongresu są: PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna, PGE Górnictwo i Energetyka Spółka Akcyjna, PGE Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów Spółka Akcyjna, Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa w Katowicach, Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa w Bełchatowie, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej.

do góry