Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/W 2015 roku najbezpieczniej fedrowano w kopalniach w KW S.A.

W 2015 roku najbezpieczniej fedrowano w kopalniach w KW S.A.

29 Lutego 2016

25 lutego br. podczas Gali Szkoły Eksploatacji Podziemnej w Krakowie wręczono nagrody laureatom XXI edycji Konkursu „Bezpieczna kopalnia”. Wielka Kapituła, pod przewodnictwem wiceprezesa WUG Wojciecha Magiery, przyznała: pierwsze miejsce  KWK „Jankowice” (KW S.A.), drugie miejsce ex aequo KWK „Bolesław Śmiały” (KW S.A.) i  KWK „Brzeszcze” (Tauron  Wydobycie S.A.), trzecie miejsce ex aequo KWK „Chwałowice”  ( KW S.A.) i  KWK „Pokój” (KW S.A.).  Jurorzy ponadto wyróżnili za ubiegłoroczne wskaźniki bezpieczeństwa ZG „Siltech” i EKO-PLUS Sp z o.o. Nagrody tegorocznym laureatom i wyróżnionym wręczył prezes WUG Mirosław Koziura.

Konkurs „Bezpieczna Kopalnia” jest wspólnym przedsięwzięciem WUG, Głównego Instytutu Górnictwa, Fundacji „Bezpieczne Górnictwo im. W. Cybulskiego”, Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach, katowickiego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Komitetu Organizacyjnego Szkoły Eksploatacji Podziemnej. Pierwszy ranking kopalń w aspekcie bezpieczeństwa pracy przygotowano w 1996 r. Załoga KWK „Jankowice”, na 21 przeprowadzonych edycji sześciokrotnie zajęła pierwsze miejsce.

Wręczenie nagród i wyróżnień laureatom konkursów towarzyszących tegorocznej Szkole Eksploatacji Podziemnej poprzedziło wystąpienie Janusza Malingi z WUG, który przedstawił Raport WUG o stanie bezpieczeństwa pracy w górnictwie. Z zaprezentowanych informacji wynika, że ubiegły rok był pod tym względem jednym z najlepszych w całym półwieczu, pomimo trudnych dla górników sytuacji związanych ze zmianami organizacyjno-własnościowymi w spółkach węglowych i problemów ekonomicznych kopalń. Liczba wypadków ogółem w górnictwie od dziewięciu lat z roku na rok maleje, sumarycznie od 2007 r.  o około 33 proc. w tym w kopalniach węgla kamiennego o ponad 28 proc. W 2015 roku odnotowano znaczne zmniejszenie liczby wypadków śmiertelnych i ciężkich - o około 50 proc. w porównaniu do 2014 r. Znacznie lepsze są również wskaźniki wypadkowości w przeliczeniu na tysiąc osób zatrudnionych i tonę wydobytego urobku.

 Z raportu WUG uczestnicy gali dowiedzieli się m.in., że spośród najpoważniejszych zagrożeń występujących w kopalniach węgla kamiennego, które generują ok. 90 proc. wypadków w polskich górnictwie, najwięcej śmiertelnych ofiar w ostatnich 22 latach spowodowały zawały i opady skał (102 wypadki śmiertelne - 44,7 proc. wszystkich takich zdarzeń w kopalniach węgla kamiennego), a drugie miejsce w tej tragicznej statystyce zajmują wybuchy i zapalenie metanu (67 śmiertelnych ofiar; 29,4 proc.  wszystkich śmiertelnych wypadków).

do góry