Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/W Bogdance o poprawie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy (..)

W Bogdance o poprawie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochronie zdrowia górników

21 Lutego 2020

W czwartek, 20 lutego br. w siedzibie zakładu górniczego Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. w Bogdance odbyło się spotkanie kierownictwa Okręgowego Urzędu Górniczego w Lublinie z przedstawicielami Zarządu i kierownictwem kopalni Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. w Bogdance oraz Kierownikami Działów Górniczych, Energomechanicznych i służbą BHP. Celem wydarzenia było poruszenie problematyki dotyczącej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia górników.

Podczas spotkania omówiono:

  • stan bezpieczeństwa pracy w górnictwie i w zakładzie górniczym L.W. Bogdanka;
  • analizę stanu wypadkowości za 2019 r. i lata poprzednie w zakładzie górniczym L.W. Bogdanka. Szczególną uwagę zwrócono na utrzymującą się dużą liczbę wypadków lekkich, a także na strukturę i przyczyny tych wypadków w zależności od wieku i stażu pracy poszkodowanych;
  • podjęte lub konieczne do podjęcia działania profilaktyczne poprawiające stan bezpieczeństwa w ruchu zakładu górniczego;
  • nieprawidłowości stwierdzane przez pracowników urzędu górniczego podczas kontroli podmiotów, w tym niebezpieczne zachowania pracowników zatrudnionych w zakładzie górniczym;
  • zrealizowane w 2019 r. działania mające wpływ na poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz planowane na rok 2020 r. przedsięwzięcia służb BHP mające poprawić stan bezpieczeństwa i higieny pracy.
do góry