Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/WUG: Spotkania w sprawie Kopalni Soli Kłodawa S.A.

WUG: Spotkania w sprawie Kopalni Soli Kłodawa S.A.

10 Marca 2014

10 marca br. w siedzibie Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach odbyło się spotkanie robocze dotyczące Kopalni Soli "Kłodawa" S.A. W wydarzeniu uczestniczyli:
- Mirosław Koziura – Wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego
- Marcin Zieliński – Wiceprezes Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.
- Piotr Wojtacha – Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Złożem WUG.
- Andrzej Radomski – Prezes Zarządu Kopalni Soli "Kłodawa" S.A.
- Henryk Paszcza – Dyrektor Oddziału ARP S.A. w Katowicach.

Podczas spotkania Prezes Zarządu KS "Kłodawa" S.A. przedstawił planowane działania zmierzające do opracowania planu awaryjnej likwidacji zakładu górniczego. Kopalnia zleciła opracowanie kilku dokumentów, w tym: koncepcji ujęcia wody na rzece Warta, koncepcji rurociągu tłocznego z ujęcia wody do zakładu górniczego oraz koncepcję wytworzenia solanki i rozprowadzenia po wyrobiskach kopalni. Na spotkaniu zaprezentowany został harmonogram planowanych prac oraz aktualny stan ich wykonania.
W toku dyskusji, wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego Mirosław Koziura ponownie przypomniał powody działań podjętych przez organy nadzoru górniczego, wynikające przede wszystkim z obaw o stan bezpieczeństwa powszechnego oraz negatywnych doświadczeń z katastrofy w Wapnie.
W podsumowaniu, prowadzący spotkanie Wiceprezes WUG przypomniał, iż opracowanie planu awaryjnej likwidacji zakładu górniczego wydobywającego sól jest tylko pierwszym etapem. W następnej kolejności konieczne będzie podjecie przez przedsiębiorcę środków zmierzających do zapobiegania i usuwania zagrożeń związanych z ruchem zakładu górniczego oraz posiadanie przez niego odpowiednich środków materialnych i technicznych zapewniających bezpieczeństwo pracowników i ruchu zakładu górniczego. Zaznaczyć należy, że w przypadku KS "Kłodawa" stan bezpieczeństwa zakładu górniczego ma bezpośrednie przełożenie na stan bezpieczeństwa powszechnego. Jak wynika z informacji przedstawionych podczas spotkania, przedsiębiorca jest w trakcie realizacji pierwszego
z ww. etapów. O realizacji drugiego, przedsiębiorca poinformuje na kolejnych spotkaniach roboczych w WUG lub Kłodawie, po opracowaniu planu awaryjnej likwidacji.

do góry