Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Warszawa: konferencja dotycząca gazu łupkowego

Warszawa: konferencja dotycząca gazu łupkowego

12 Listopada 2013

Dzisiaj w warszawskim Centrum Nauki Kopernika rozpoczęła się dwudniowa Konferencja Shale Gas as a Bridge Energy Carrier – from Fossil Fuels to Green Energy (Gaz ziemny z łupków jako pomostowy nośnik energii – od paliw kopalnych do zielonej energii). W wydarzeniu uczestniczy prezes Wyższego Urzędu Górniczego Piotr Litwa.
Podczas konferencji eksperci Stowarzyszenia Europejskich Służb Geologicznych (EuroGeoSurveys) oraz przedstawiciele Komisji Europejskiej przedstawią kluczowe zagadnienia związane z zasobami gazu ziemnego z łupków oraz bezpieczeństwem środowiska naturalnego podczas prowadzenia prac poszukiwawczo-rozpoznawczych i eksploatacyjnych. Referaty wygłoszą światowej klasy specjaliści koordynujący badania nad poszukiwaniem i eksploatacją gazu z łupków w Europie i na świecie. Do udziału w wydarzeniu zostali zaproszeni przedstawiciele krajowych i zagranicznych instytucji administracji państwowej i terenowej, organizacji pozarządowych oraz instytutów naukowo-badawczych, wyższych uczelni oraz firm działających w sektorze związanym z szeroko rozumianym bezpieczeństwem energetycznym. Organizatorami konferencji są EuroGeoSurveys z siedzibą w Brukseli oraz Państwowy Instytut Geologiczny.

do góry