Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Warsztaty pt. Formalno-prawne aspekty związane z (..)

Warsztaty pt. Formalno-prawne aspekty związane z zakończeniem eksploatacji kopalin ze złóż

17 Września 2014

16 września br. w siedzibie PIG-PIB w Warszawie odbyły się Warsztaty zorganizowane w ramach zadania realizowanego na zamówienie Ministra Środowiska ze środków NFOŚiGW. Tematem Warsztatów była szeroko rozumiana geologia samorządowa w zakresie dotyczącym likwidacji zakładów górniczych, rekultywacji oraz gospodarki odpadami. Merytoryczne prezentacje i referaty wygłosili pracownicy OUG w Warszawie - zastępca dyrektora Lidia Król oraz nadinspektorzy Urzędu do spraw geologii i ochrony środowiska. W seminarium liczny udział wzięli przedstawiciele organów administracji geologicznej w tym starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich i Ministerstwa Środowiska. Ożywiona dyskusja i zadawane pytania potwierdziły potrzebę wymiany doświadczeń w pracy organów administracji samorządowej.

do góry