Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Wizyta Prezesa Czeskiego Urzędu Górniczego w WUG

Wizyta Prezesa Czeskiego Urzędu Górniczego w WUG

11 Sierpnia 2008

W dniu 8 sierpnia 2008 r. na zaproszenie Prezesa WUG Piotra Buchwalda w Wyższym Urzędzie Górniczym wizytę złożyła delegacja  Czeskiego Urzędu Górniczego pod przewodnictwem Prezesa Ivo Pěgřímka. Spotkanie było poświęcone praktycznym aspektom sprawowania nadzoru nad robotami geologicznymi, które będą prowadzone wyrobiskami od strony Republiki Czeskiej w obszarze "Morcinek 1“.

Roboty geologiczne w rejonie polsko-czeskiej granicy państwowej będą prowadzone po wejściu w życie umowy międzynarodowej, która zostanie podpisana w Pradze w dniu 19 sierpnia br. Bezpośrednią przyczyną rozpoczęcia prac nad umową było udzielenie, w dniu 30 października 2003 r., przez Ministra Środowiska Spółce z o.o. Karbonia PL z siedzibą w Kaczycach koncesji na rozpoznawanie złoża węgla kamiennego w obszarze "Morcinek I“. Zgodnie z wydaną koncesją projektowane roboty geologiczne mają m.in. polegać na wykonaniu od strony terytorium Republiki Czeskiej jedenastu wyrobisk podziemnych rozpoznawczo-odwadniających o maksymalnej długości 8400 m, sięgających w głąb terytorium Polski.

Zgodnie z art. 5 wspomnianego projektu umowy polsko-czeskiej organy nadzoru górniczego zobowiązane będą współpracować przy realizacji zadań w zakresie nadzoru i kontroli nad wykonywaniem robót geologicznych oraz w razie zaistnienia wypadku lub prowadzenia akcji ratowniczej. W trakcie spotkania uzgodniono, że praktyczne aspekty współpracy zostaną uregulowane wewnętrznymi aktami prawnymi, wydanymi przez prezesów obu urzędów.

Zgodnie z właściwością miejscową ze strony polskiej nadzór nad wspomnianymi robotami geologicznymi będzie sprawowany przez Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku, natomiast ze strony czeskiej przez Obvodní báňský úřad w Ostrawie.

Szefowie obu urzędów uzgodnili także, że podczas ich kolejnego spotkania, zaplanowanego na 10 września br., zostaną zdefiniowane kierunki dalszej współpracy pomiędzy WUG i Czeskim Urzędem Górniczym.

do góry