Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Wizyta delegacji WUG na Ukrainie

Wizyta delegacji WUG na Ukrainie

10 Września 2009

10 września 2009 r. w Doniecku odbyło się seminarium poświęcone metodom oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w podziemnych kopalniach węgla kamiennego. W wydarzeniu tym wzięli udział przedstawiciele urzędów górniczych: prezes WUG Piotr Litwa, dyrektor OUG w Rybniku Zbigniew Schinohl oraz główny specjalista Adam Hassa.  Seminarium zostało zorganizowane z inicjatywy i z udziałem ukraińskiego Państwowego Komitetu Bezpieczeństwa Przemysłowego, Ochrony Pracy i Nadzoru Górniczego (Derżhirpromnahlad), w ramach projektu TACIS „Program wsparcia dla sektora węglowego Ukrainy”.

 

W seminarium uczestniczyli także reprezentanci Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej na Ukrainie, Ministerstwa Przemysłu Węglowego Ukrainy oraz ukraińskich górniczych instytutów naukowo-badawczych.

 

Podczas obrad przedstawiano doświadczenia Ukrainy, Polski i innych krajów europejskich w zakresie oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy. Zagadnienie stanu bhp w polskich kopalniach węgla kamiennego omówił dr inż. Adam Hassa z WUG.

 

Seminarium poprzedziła konferencja prasowa z udziałem prezesa WUG Piotra Litwy oraz wiceprezesa Państwowego Komitetu Olega Rumieżaka, poświęcona problematyce poprawy stanu bezpieczeństwa w ukraińskim górnictwie węglowym oraz obszarów współpracy pomiędzy WUG i Derżhirpromnahlad.

 

W dniu 11 września w Kijowie odbędzie się spotkanie delegacji WUG z kierownictwem Państwowego Komitetu poświęcone omówieniu dalszych planów współpracy obu instytucji.

 

do góry