Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Wizyta delegacji ukraińskiej

Wizyta delegacji ukraińskiej

9 Września 2008

W dniu 8 września br., podczas odbywającego się w Krakowie Światowego Kongresu Górniczego, odbyło się spotkanie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego dr. inż. Piotra Buchwalda z Przewodniczącym Państwowego Komitetu Ukrainy ds. Bezpieczeństwa Przemysłowego, Ochrony Pracy i Nadzoru Górniczego dr. Siergiejem Storczakiem.
Podczas spotkania strona ukraińska jak i polska zaprezentowały organizację i kompetencje nadzoru górniczego w obu krajach. W trakcie rozmów zadeklarowano potrzebę pogłębienia współpracy pomiędzy polskimi i ukraińskimi organami nadzoru górniczego, zwłaszcza w zakresie zagrożeń naturalnych oraz badania przyczyn i okoliczności wypadków i innych niebezpiecznych zdarzeń.


 

do góry