Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/XVII Konferencja „Problemy bezpieczeństwa i ochrony (..)

XVII Konferencja „Problemy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w polskim górnictwie”

14 Kwietnia 2015

Kultura bezpieczeństwa pracy, także w aspekcie psychologicznym, to jeden z wątków tematycznych XVII Konferencji „Problemy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w polskim górnictwie”. Dwudniowe obrady, z udziałem ponad 170 przedstawicieli wszystkich rodzajów górnictwa (podziemnego, odkrywkowego i otworowego) rozpoczęły się 14 kwietnia br. w salach konferencyjnych Hotelu „Villa Verde” w Zawierciu. Patronat honorowy nad konferencją – organizowaną przez WUG przy współpracy ZG SITG i GIG – objął Janusz Piechociński, wicepremier i minister gospodarki. Honorowymi gośćmi konferencji są Sławomir Brodziński – główny geolog kraju oraz Piotr Litwa – wojewoda śląski.

Obrady poprzedziło uroczyste rozstrzygniecie piątej edycji Konkursu dla Dziennikarzy „Karbidka”. Kapituła konkursu pod przewodnictwem Mirosława Koziury, prezesa WUG, przyznała trzy równorzędne nagrody oraz dwa wyróżnienia. W kategorii prasa i portale internetowe za popularyzację bezpieczeństwa pracy i piętnowanie niedobrych praktyk nagrody otrzymali: Andrzej Bęben z „Trybuny Górniczej” i portalu nettg.pl, Marcin Pietraszewski z „Gazety Wyborczej” i Michał Wroński z „Dziennika Zachodniego”. W kategorii radio i telewizja nagród nie przyznano. Kapituła wyróżnieniami uhonorowała Barbarę Warpechowską za publikacje w „Pulsie Biznesu” i „Nowym Górniku” oraz Wojciecha Królikowskiego z TVP Katowice za reportaż o ratownikach górniczych. Dla wszystkich laureatów przygotowano statuetki Karbidki, dyplomy i gratyfikacje finansowe. Konkurs jest organizowany przez WUG i Fundację Bezpieczne Górnictwo im. prof. W. Cybulskiego. Okolicznościowe dyplomy i nagrody wręczyli laureatom i wyróżnionym prezes WUG Mirosław Koziura oraz prezes Fundacji prof. Krzysztof Cybulski.

Obrady w czterech sesjach problemowych poprzedził panel dyskusyjny pt. „Zdrowie i bezpieczeństwo – priorytety przedsiębiorcy?” z udziałem przedstawicieli kierownictw firm reprezentujących wszystkie rodzaje górnictwa. Dyskusję moderował red. Jerzy Dudała z miesięcznika „Nowy przemysł” i portalu internetowego wnp.pl.

Wprowadzeniem do sesji referatowych były prezentacje Krzysztofa Króla, dyrektora Departamentu Górnictwa Otworowego i Wiertnictwa WUG, dotyczące trendów wypadkowości w polskim górnictwie i działań prewencyjnych podejmowanych przez WUG oraz Marty Stasiły-Sieradzkiej o kulturze bezpieczeństwa i jej psychologicznych predyktorach.

Podczas dwudniowej konferencji zaprezentowanych zostanie 20 referatów dotyczących różnych aspektów bezpieczeństwa pracy i zwalczania zagrożeń w polskim górnictwie. W tegorocznych obradach kultura bezpieczeństwa w górnictwie skalnym i odkrywkowym będzie przedstawiana w szerszym wymiarze niż w poprzednich edycjach tej cyklicznej konferencji.

do góry