Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Zanik zasilania kopalń w energię elektryczną tematem (..)

Zanik zasilania kopalń w energię elektryczną tematem spotkania w krakowskim OUG

27 Października 2009

W dniu 27 października 2009 r. w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie zostało zorganizowane spotkanie kierownictwa i pracowników inspekcyjno-technicznych Urzędu z kierownikami ruchu Kopalni "Olkusz-Pomorzany", Zakładów Górniczych "Trzebionka" S.A., Kopalni Soli "Bochnia" i Kopalni Soli "Wieliczka". W spotkaniu uczestniczyli również kierownicy działów wentylacji i energomechanicznych wymienionych kopalń.

Celem spotkania było omówienie skutków mającego miejsce ostatnio zaniku zasilania w energię elektryczną tych zakładów górniczych. Kierownicy ruchów zakładów górniczych zapoznali zebranych z przyczynami zaniku zasilania w energię elektryczną, rodzajami zagrożeń spowodowanych zanikiem zasilania, podjętymi akcjami ratowniczymi oraz działaniami naprawczymi mającymi na celu wyeliminowanie w przyszłości możliwości zaistnienia tego typu zdarzeń. Omówiono również zasady współpracy Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie, Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych w Katowicach i zakładów górniczych.

Dyrektor Urzędu szczególną uwagę zwrócił na podjęte przez kopalnie działania mające na celu ewakuację pracowników zakładów górniczych oraz turystów przebywających w podziemnych wyrobiskach kopalń soli "Bochnia" i "Wieliczka. Ponadto uznano, że celowym jest przeanalizowanie ustaleń zawartych w obowiązujących planach ratownictwa, w tym uwzględnienie innych rodzajów zagrożeń.

do góry