Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Zatrzymanie ruchu ściany w KWK "Rydułtowy-Anna"

Zatrzymanie ruchu ściany w KWK "Rydułtowy-Anna"

22 Stycznia 2010

Z powodu zbyt niskiej zawartości części niepalnych w pyle kopalnianym OUG w Rybniku zatrzymał ruch ściany w KW S.A. Oddział KWK "Rydułtowy-Anna".

W dniu 20 stycznia 2010 r. w KW S.A. Oddział KWK "Rydułtowy-Anna" w Rydułtowach w trakcie kontroli rejonu ściany VIb-E1 w pokładzie 703/1 pobrano próby pasowe na zawartość części niepalnych stałych w strefach zabezpieczających ścianę przed przeniesieniem wybuchu pyłu węglowego. Stwierdzono zbyt niską zawartość części niepalnych stałych w pyle kopalnianym w chodniku 6-E1 w pokładzie 703/1, za frontem ściany. Pokład 703/1 w rejonie E1 jest zaliczony do IV kategorii zagrożenia metanowego.

Ruch ściany VIb-E1 zatrzymano do czasu usunięcia wspomnianej nieprawidłowości.

do góry