Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Zespół Porozumiewawczy ocenił wpływ eksploatacji (..)

Zespół Porozumiewawczy ocenił wpływ eksploatacji górniczej PG „Silesia” na powierzchnię terenu

10 Listopada 2020

W poniedziałek, 9 listopada br., w formie wideokonferencji odbyło się szóste posiedzenie Zespołu Porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów na powierzchnię terenu eksploatacji górniczej Przedsiębiorstwa Górniczego „Silesia” Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach w granicach administracyjnych gmin: Bestwina, Czechowice-Dziedzice, Goczałkowice-Zdrój, Miedźna, Pszczyna oraz Wilamowice.

Posiedzenie prowadził z-ca dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach.
W obradach uczestniczyli: wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach, przedstawiciele Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach, przedstawiciele gmin: Bestwina, Czechowice-Dziedzice, Goczałkowice-Zdrój, Miedźna i Wilamowice oraz przedstawiciele Przedsiębiorstwa Górniczego „Silesia”.

Podczas posiedzenia omówiono zakres eksploatacji górniczej dokonanej w IV kwartale 2019 r. oraz w I, II i III kwartale 2020 r., wraz z analizą wyników obserwacji geodezyjnych oraz deformacji terenu. Omówiono także zakres usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego.

W trakcie posiedzenia odniesiono się również do wniosku wójta gminy Goczałkowice-Zdrój, dotyczącego usuwania już ujawnionych oraz możliwych, przyszłych szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego w aspekcie trybu postępowania oraz zasad finansowania tych działań.

Ponadto omówiono zagadnienia dotyczące współpracy organów samorządowych z kopalnią prowadzącą eksploatację pod terenami gmin.

Uczestnikom obrad przekazano również informacje na temat planowanego w okresie IV kwartał 2020 r. - I kwartał 2021 r. zakresu eksploatacji górniczej, wraz z prognozami jej wpływów oraz działań profilaktycznych.

do góry