Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Zespół porozumiewawczy ds. oceny wpływów eksploatacji (..)

Zespół porozumiewawczy ds. oceny wpływów eksploatacji górniczej pod terenami miasta Piekary Śląskie

11 Maja 2010
W dniu 13 maja 2010 r. w ZG "Piekary" odbędzie się ósme posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny wpływów eksploatacji górniczej pod terenami miasta Piekary Śląskie.

Posiedzenie zespołu będzie prowadził Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach. W obradach udział wezmą: Prezydent Miasta Piekary Śląskie, przedstawiciele Wyższego Urzędu Górniczego, Zarządu Kompanii Węglowej S.A., Centrum Wydobywczego "Północ", SRK S.A. oraz przedstawiciele ZG "Piekary".

Podczas posiedzenia omawiany będzie zakres eksploatacji górniczej dokonanej w IV kwartale 2009 r. oraz w I kwartale 2010 r. oraz planowanej w II i III kwartale 2010 r. wraz z analizą wyników obserwacji geodezyjnych, deformacji terenu i pomiarów wielkości przyspieszeń drgań gruntu. Omawiane także będą zakresy usuwania szkód, spowodowanych ruchem zakładów górniczych.
do góry