Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Została powołana komisja do spraw wyrzutów gazów i (..)

Została powołana komisja do spraw wyrzutów gazów i skał w kopalniach rud metali

16 Września 2009

W dniu 16 września 2009 r. Prezes WUG powołał Komisję do spraw Zagrożenia Wyrzutami Gazów i Skał w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Rudy Metali.

Do zadań Komisji należy:

  • dokonanie analizy stanu rozpoznania zagrożenia wyrzutami gazów i skał w podziemnych zakładach górniczych wydobywających rudy miedzi;
  • ustalenie kierunków działań dla bezpiecznego prowadzenia robót górniczych w podziemnych zakładach górniczych wydobywających rudy miedzi w warunkach zagrożenia wyrzutowego;
  • przygotowanie propozycji rozwiązań prawnych w zakresie zagrożenia wyrzutami gazów i skał w podziemnych zakładach górniczych wydobywających rudy metali.

Komisja rozpocznie prace niezwłocznie i zakończy je w terminie do 31 stycznia 2010 r.

do góry