Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/mgr inż. Zbigniew de Lorm - nowym dyrektorem (..)

mgr inż. Zbigniew de Lorm - nowym dyrektorem Specjalistycznego Urzędu Górniczego (SUG)

10 Czerwca 2013
Prezes Wyższego Urzędu Górniczego dr inż. Piotr Litwa z dniem 10 czerwca 2013 r. powołał go na stanowisko dyrektora Specjalistycznego Urzędu Górniczego (SUG) w Katowicach mgr inż. Zbigniewa de Lorm, dotychczasowego zastępcę dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach.

Mgr inż. Zbigniew de Lorm będzie kierował, jedynym w Polsce, specjalistycznym urzędem górniczym. Zadaniem SUG jest, przede wszystkim, kontrola i nadzór górniczy w całym kraju wyciągów szybowych; sprawności urządzeń transportowych, poruszających się w wyrobiskach górniczych po torach o dużym nachyleniu (powyżej 45°); szybów i szybików wraz z wyposażeniem; central i dyspozytorni wraz z systemami łączności, bezpieczeństwa i alarmowania oraz magistralnymi sieciami telekomunikacyjnymi; stacji wentylatorów głównych, urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wysokiego i średniego napięcia. SUG jest także organem administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego pierwszej instancji w odniesieniu do obiektów maszyn wyciągowych, szybowych wież wyciągowych, urządzeń, budynków nadszybi, centrali, dyspozytorni, systemów oraz sieci elektroenergetycznych wysokiego i średniego napięcia.
do góry