Strona główna/O nas/Ryzyko zawodowe w górnictwie/Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy

Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy

Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy: Dobre dla Ciebie. Dobre dla firmy

Wyższy Urząd Górniczy uczestniczy w polskiej edycji kampanii „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy: Dobre dla Ciebie. Dobre dla firmy”.

Oficjalne otwarcie kampanii odbyło się podczas konferencji prasowej w dniu 25 czerwca 2008 r.  w siedzibie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Warszawie.

Patronat nad Kampanią objęli: Minister Pracy i Polityki Społecznej oraz Rada Ochrony Pracy przy Sejmie RP.

„Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” to dwuletnia kampania europejska, której celem jest promowanie zintegrowanego podejscia do oceny ryzyka zawodowego poprzez:

 • zwiększenie świadomości w zakresie oceny ryzyka oraz zachęcanie do jej przeprowadzania - upowszechnianie przesłania, iż ocena ryzyka to systematyczna analiza wszystkich aspektów procesu pracy pod kątem występujących zagrożeń,
 • promowanie idei oceny ryzyka zawodowego jako procesu, w który powinni włączyć się wszyscy - pracodawcy, eksperci, pracownicy,
 • zachęcanie (szczególnie mikroprzedsiębiorstw oraz MŚP) do aktywnego udziału w kampanii i do przeprowadzania oceny ryzyka we własnym zakresie,
 • wspieranie pracodawców, pracowników, służb prewencyjnych, decydentów i innych zainteresowanych stron w doskonaleniu oceny ryzyka, podkreślanie znaczenia jakości procesu oceny ryzyka.

Kampania adresowana jest do:

 • pracodawców i właścicieli (szcególnie MŚP),
 • kadry kierowniczej i zarządzającej,
 • pracowników - służb bhp, służb medycyny pracy, służb utrzymania ruchu oraz ich stowarzyszeń,
 • firm szkoleniowych, uczniów, nauczycieli,
 • twórców prawodawstwa, decydentów,
 • partnerów społecznych (stowarzyszeń pracodawców, związków zawodowych),
 • instytucji lub organizacji funkcjonujących w obszarze ochrony pracy.

Polska edycja kampanii będzie obejmowała następujące wydarzenia, których tematem będą różne aspekty bezpieczeństwa pracy:

 • konferencje prasowe,
 • seminaria,
 • konkursy plastyczne,
 • wystawy plakatów,
 • projekcje filmów.

Kampanii towarzyszy Konkurs Dobrych Praktyk, który promuje przykłady dobrych rozwiązań mających na celu promocję skutecznego zarządzania bezpieczeństwem pracy i ochroną zdrowia.

Koordynatorem działań prowadzonych w ramach Kampanii jest: Krajowy Punkt Centralny Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy oraz Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy.

 

   do góry