Strona główna/Ogłoszenia/Konferencje i patronaty/Honorowe patronaty Prezesa WUG/I Międzynarodowa Konferencja pt."Problemy bezpieczeństwa (..)

I Międzynarodowa Konferencja pt."Problemy bezpieczeństwa w budowie i eksploatacji maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego"

17 Czerwca 2009

W dniach 17–19 czerwca 2009 r. w Ustroniu odbędzie się I Międzynarodowa Konferencja pt."Problemy bezpieczeństwa w budowie i eksploatacji maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego".

Na konferencji zostaną zaprezentowane osiągnięcia naukowo-techniczne i technologiczne z zakresu budowy maszyn oraz urządzeń stosowanych w górnictwie podziemnym z uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa ich użytkowania w warunkach ruchu zakładu górniczego.

Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objął Prezes Wyższego Urzędu Górniczego
dr inż. Piotr Litwa.

Organizatorem konferencji jest Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego.

do góry