KOMTECH 2013

18 Listopada 2013

W dniach 18–20 listopada 2013 r. odbędzie się XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Technicznej KOMTECH 2013 "INNOWACYJNE TECHNIKI I TECHNOLOGIE DLA GÓRNICTWA. BEZPIECZEŃSTWO – EFEKTYWNOŚĆ – NIEZAWODNOŚĆ".
Celem konferencji jest przegląd kierunków rozwoju systemów mechanizacyjnych eksploatacji węgla kamiennego z uwzględnieniem problemów bezpieczeństwa pracy oraz przedstawienie zagadnień związanych z wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań technicznych w kopalniach. Ponadto zaprezentowana zostanie najnowsza oferta producentów maszyn i urządzeń górniczych.
Honorowy patronat nad konferencją objął Prezes WUG dr inż. Piotr Litwa.
Organizatorem konferencji jest Instytut Techniki Górniczej KOMAG

do góry