Konferencja Naukowo-Techniczna ELGOR

1 Października 2014

W dniach 1-3 października 2014 r. w Toruniu odbędzie się Konferencja Naukowo-Techniczna ELGOR.

Cele jakie przedstawią organizatorzy konferencji to:
- układy napędowe przenosników tasmowych w górnictwie kruszyw,
- sterowanie maszyn podstawowych dla górnictwa odkrywkowego w praktyce,
- wybrane zagadnienia diagnostyki części mechanicznych i elektrycznych napędów.

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego Mirosław Koziura objął Honorowy Patronat nad tym przedsięwzięciem.

Organizatorem konferencji jest Instytut Górnictwa Odkrywkowego Poltegor-Instytut.

do góry