Strona główna/Ogłoszenia/Konferencje i patronaty/Honorowe patronaty Prezesa WUG/Poszukiwania i eksploatacja złóż ropy naftowej gazu (..)

Poszukiwania i eksploatacja złóż ropy naftowej gazu ziemnego – nowe technologie, nowe wyzwania

15 Września 2014

15-18 września 2014 r. w Zakopanem odbędzie się VIII edycja Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej GEOPETROL 2014 pt. "Poszukiwania i eksploatacja złóż ropy naftowej gazu ziemnego – nowe technologie, nowe wyzwania".

Zakres tematyczny konferencji obejmuje propagowanie aktualnych problemów badawczych i rozwojowych górnictwa nafty i gazu.

Honorowy patronat naukowy nad tym wydarzeniem objął Prezes Wyższego Urzędu Górniczego.

Organizatorem konferencji jest Instytut Nafty i Gazu Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie.do góry