Sympozjum naukowo-techniczne EpsilonX

12 Marca 2015

W dniach 12-13 marca 2015 r. w Katowicach odbędzie się sympozjum naukowo-techniczne Epsilon X. Celem sympozjum jest omówienie zagrożeń wybuchowych występujących podczas eksploatacji węgla kamiennego oraz wymiana wiedzy i doświadczeń z zakresu bezpieczeństwa przeciwybuchowego. Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objął Prezes Wyższego Urzędu Górniczego Mirosław Koziura.

Organizatorem sympozjum jest Główny Instytut Górnictwa.

 

do góry