TRANSPORT SZYBOWY 2013

23 Września 2013

W dniach 23-25 września 2013 r. w odbędzie się 7 Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "TRANSPORT SZYBOWY ".

Konferencja ma na celu przegląd kierunków rozwoju systemów transportu szybowego, ze szczególnym uwzględnieniem problemów bezpieczeństwa. Zakres tematyczny tegorocznej konferencji dotyczyć będzie m.in.:
• bezpiecznych i efektywnych systemów transportu szybowego,
• zagrożeń wynikających z relacji człowiek – maszyna – środowisko pracy ,
• zarządzania bezpieczeństwem górniczych wyciągów szybowych,
• doświadczenia eksploatacyjno-wdrożeniowego,
• układów sterowania, diagnostyki, monitoringu i wizualizacji w transporcie szybowym.

Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objął Prezes Wyższego Urzędu Górniczego dr inż. Piotr Litwa.

Organizatorem konferencji  jest Instytut Techniki Górniczej KOMAG.

do góry