XI Forum Społecznej Inspekcji Pracy

10 Czerwca 2022

W dniach 14-16 września br. w Radomsku odbędzie się XI Forum Społecznej Inspekcji Pracy. Wydarzenie będzie platformą wymiany poglądów i doświadczeń w zakresie podnoszenia poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach górniczych. Konferencja ma charakter cykliczny. 

Organizatorem Forum jest Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy JSW S.A. KWK „Budryk”.

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego dr inż. Adam Mirek objął spotkanie Patronatem Honorowym.

do góry