XVI Warsztaty Górnicze

16 Czerwca 2014

W dniach 16-18 czerwca 2014 r. w Krakowie odbędą się XVI Warsztaty Górnicze.

Warsztaty mają na celu wymianę doświadczeń świata nauki i techniki górniczej oraz prezentacje najnowszych osiągnięć naukowych, badawczych i technicznych.

Prezes WUG Piotr Litwa objął Warsztaty Honorowym Patronatem.

Organizatorem spotkania jest Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

do góry