XXXVIII Zjazd Gazowników Polskich

15 Października 2009

W dniach 15–17 października 2009 r., w Tarnowie, odbędzie się XXXVIII Zjazd Gazowników Polskich.
Zakres tematyczny Zjazdu dotyczy aktualnych problemów polskiego gazownictwa, nowych kierunków badań dla potrzeb górnictwa nafty i gazu oraz przybliżenia problematyki związanej z poszukiwaniem nowych złóż gazu ziemnego w Polsce.
Prezes WUG Piotr Litwa przyjął członkowstwo w Komitecie Honorowym Zjazdu.
Organizatorem spotkania jest Główna Sekcja Gazownictwa Zarządu Głównego Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych.

do góry