Ochrona środowiska w planach zagospodarowania przestrzennego miast i gmin w subregionie zachodnim województwa śląskiego

21 Października 2008

21 października 2008 r., w Rybniku, odbędzie się XV Międzynarodowa Konferencja Naukowo–Techniczna "Ochrona środowiska w planach zagospodarowania przestrzennego miast i gmin w subregionie zachodnim województwa śląskiego". Organizatorem Konferencji jest Zarząd Oddziału SITG w Rybniku. Wśród współorganizatorów jest także Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku.

Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska i Gospodarki Złożem Wyższego Urzędu Górniczego Z. Kulczycki przewodniczy sesji poświęconej podstawom prawnym i zagadnieniom ogólnym. W trakcie konferencji swoje referaty wygłoszą m. in.: dr M. Waksmańska z Departamentu Prawnego WUG oraz dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku Z. Schinohl wraz z W. Kopcem. Dyrektor Z. Schinohl przewodniczy ponadto sesji poświęconej zagadnieniom nowoczesnych rozwiązań technicznych.

do góry