do góry
Strona główna / O nas / WUG / Struktura / Komórki organizacyjne / Samodzielny Wydział - Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej

Samodzielny Wydział - Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej

Naczelnik: Włodzimierz Mosór

Siedziba:

 • ul. Obroki 87, 40-929 Katowice
 • Tel. 32 258 10 03,  32 356 03 61
 • e-mail: ad[at]wug.gov.pl

Adres korespondencyjny:

 • Wyższy Urząd Górniczy
  Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej
  ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice

Samodzielny Wydział - Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej, zwany dalej „Archiwum”, realizuje zadania związane z gromadzeniem, archiwizowaniem oraz udostępnianiem dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych, w sposób określony w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 1131 i 1991 oraz z 2017 r. poz. 60, 202, 1089 i 1215), rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 28 października 2015 r. w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej (Dz. U. poz. 1941), ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353, z późn. zm.) oraz zarządzeniu nr 14 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 3 lutego 2012 r. w sprawie Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej (Dz. Urz. WUG z 2016 r. poz. 70), w szczególności:

 • przejmuje od przedsiębiorców, innych podmiotów lub ich następców prawnych dokumentację mierniczo-geologiczną zlikwidowanych zakładów górniczych;
 • prowadzi archiwum dokumentacji mierniczo-geologicznej;
 • sporządza i uzupełnia komputerową bazę danych systemu informacji o terenie po działalności górniczej, na podstawie gromadzonej dokumentacji mierniczo-geologicznej;
 • udostępnia właściwym organom i zainteresowanym podmiotom dokumentację mierniczo-geologiczną zlikwidowanych zakładów górniczych w formie kopii kserograficznych lub elektronicznych, a także do wglądu w siedzibie Archiwum;
 • opracowuje, w oparciu o posiadaną dokumentację mierniczo-geologiczną, oraz udostępnia informację o środowisku i jego ochronie, w formie określonej w zarządzeniu nr 14 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 3 lutego 2012 r. w sprawie Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej.

Do zadań Archiwum należą również:

 • powiadamianie właściwych organów o przejęciu i zabezpieczeniu dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanego zakładu górniczego;
 • skanowanie i przetwarzanie map górniczych w celu poszerzenia numerycznego zasobu informacji o terenach pogórniczych.

Archiwum realizuje również zadania w zakresie gromadzenia, archiwizowania oraz udostępniania dokumentacji zawierającej informacje o środowisku i jego ochronie, innej niż dokumentacja mierniczo-geologiczna, działając w sposób określony ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, a także stosując przepisy zarządzenia nr 14 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 3 lutego 2012 r. w sprawie Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej.

Z wnioskiem (według wzoru) o udzielenie informacji o warunkach geologiczno-górniczych na terenie po działalności górniczej i związanych z tym faktem zagrożeniach może występować każdy.

 

Rejestr dokumentacji mierniczo-geologicznych

Kategoria: Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej [ 4 ]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
plik rtf 1_AD. Formularz protokołu przekazania Prezesowi WUG dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanego zakładu górniczego
17-01-11 23:24 170.33KB pobierz plik: 1_AD. Formularz protokołu przekazania Prezesowi WUG dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanego zakładu górniczego
plik rtf 2_AD. Formularz spisu zdawczo-odbiorczego dokumentów wchodzących w skład dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanego zakładu górniczego, przekazywanych Prezesowi WUG
16-12-29 14:04 223.82KB pobierz plik: 2_AD. Formularz spisu zdawczo-odbiorczego dokumentów wchodzących w skład dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanego zakładu górniczego, przekazywanych Prezesowi WUG
plik rtf 3_AD. Formularz zawierający podstawowe informacje dotyczące zlikwidowanego zakładu górniczego
16-12-29 14:04 193.86KB pobierz plik: 3_AD. Formularz zawierający podstawowe informacje dotyczące zlikwidowanego zakładu górniczego
plik rtf 4_AD. Formularz wniosku o udostępnienie informacji o warunkach geologiczno-górniczych na terenie pogórniczym
16-12-29 14:04 77.66KB pobierz plik: 4_AD. Formularz wniosku o udostępnienie informacji o warunkach geologiczno-górniczych na terenie pogórniczym
Kategoria: Powiązane pliki [ 3 ]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
plik pdf Karty informacyjne dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych
16-09-23 08:14 2.36MB pobierz plik: Karty informacyjne dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych
plik jpg Mapa lokalizacji Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej
14-12-08 12:47 250.01KB pobierz plik: Mapa lokalizacji Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej
plik pdf Spis kart informacyjnych dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych
16-09-23 08:15 319.56KB pobierz plik: Spis kart informacyjnych dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych

Wyższy Urząd Górniczy

Adres:
ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice
Centrala:
tel. +48 32 736 17 00, +48 32 251 14 71
Dyspozytor:
tel. +48 32 736 17 47
fax: +48 32 251 48 84

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek - piątek
7.30 - 15.30
wtorek (Kancelaria Główna i Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej)
7.30 - 18.00