Strona główna/O nas/WUG/Struktura/Komórki organizacyjne

Komórki organizacyjne

Regulamin organizacyjny Wyższego Urzędu Górniczego, stanowiący załącznik do zarządzenia nr 7 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG poz. 37 i 86 oraz z 2024 r. poz. 4), określa tryb pracy urzędu oraz zakres zadań komórek organizacyjnych, samodzielnego wydziału i samodzielnych stanowisk, wymienionych w § 2 ust. 1 i 2 statutu Wyższego Urzędu Górniczego, stanowiącego załącznik do zarządzenia Ministra Aktywów Państwowych z dnia 7 października 2022 r. w sprawie nadania statutu Wyższemu Urzędowi Górniczemu (Dz. Urz. Min. Ak. Państ. poz. 19), a także stanowisk oraz osób realizujących zadania określone w przepisach o ochronie danych osobowych, przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisach prawa prasowego albo przepisach o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

do góry