godło Polski
PL EN
Strona główna/O nas/WUG/Struktura/Komórki organizacyjne

Komórki organizacyjne

Regulamin organizacyjny Wyższego Urzędu Górniczego, stanowiący załącznik do zarządzenia nr 12 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG z 2021 r. poz. 36) określa tryb pracy urzędu oraz zakres zadań komórek organizacyjnych, samodzielnych wydziałów i samodzielnych stanowisk, wymienionych w § 2 ust. 1 i 2 statutu Wyższego Urzędu Górniczego, stanowiącego załącznik do zarządzenia Ministra Energii z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie nadania statutu Wyższemu Urzędowi Górniczemu (Dz. Urz. Min. Ener. poz. 5), a także stanowisk oraz osób realizujących zadania określone w przepisach o ochronie danych osobowych, przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisach prawa prasowego.

 

do góry