do góry
Strona główna / O nas / WUG / Struktura / Komórki organizacyjne / Służba BHP w urzędach górniczych

Służba BHP w urzędach górniczych

Służba BHP: Ewa Jasiulek

  • Tel.: 32 736 17 12
  • e-mail: bhp[at]wug.gov.pl

Służba bezpieczeństwa i higieny pracy w urzędach górniczych:

  • prowadzi sprawy związane z wykonywaniem zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy, określonych w art. 23711 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60 i 962) oraz rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 oraz z 2004 r. Nr 246, poz. 2468), z wyjątkiem kierowania pracowników Wyższego Urzędu Górniczego na wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie;
  • organizuje, współdziałając z Biurem Dyrektora Generalnego, szkolenia wstępne i okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla poszczególnych grup i stanowisk pracy pracowników urzędów górniczych.

Wyższy Urząd Górniczy

Adres:
ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice
Centrala:
tel. +48 32 736 17 00, +48 32 251 14 71
Dyspozytor:
tel. +48 32 736 17 47
fax: +48 32 251 48 84

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek - piątek
7.30 - 15.30
wtorek (Kancelaria Główna i Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej)
7.30 - 18.00