do góry
Strona główna / Prawo / Kwalifikacje górnicze / Kwalifikacje w zakresie przygotowania zawodowego

Kwalifikacje w zakresie przygotowania zawodowego

 

Stosownie do art. 54 ust. 1 Pgg, wykonywanie czynności w kierownictwie i dozorze ruchu zakładu górniczego lub zakładu, mierniczego górniczego, geologa górniczego, geofizyka górniczego w podziemnych zakładach górniczych oraz w kierownictwie w podmiotach zawodowo trudniących się ratownictwem górniczym wymaga posiadania następujacych kwalifikacji w zakresie przygotowania zawodowego:

 

  • w przypadku osób wykonujących czynności w kierownictwie i dozorze ruchu zakładu górniczego lub zakładu wymagana jest znajomość, w stopniu niezbędnym do wykonywania tych czynności:

1) przepisów prawa geologicznego i górniczego oraz innych przepisów stosowanych w ruchu zakładu górniczego,

2) zagadnień związanych z prowadzeniem ruchu określonego rodzaju zakładów górniczych albo zakładów oraz występujących w nich zagrożeń;

 

  • w przypadku osób wykonujących czynności mierniczego górniczego wymagana jest znajomość, w stopniu niezbędnym do wykonywania tych czynności:

1) przepisów prawa geologicznego i górniczego oraz innych przepisów stosowanych w ruchu zakładu górniczego,

2) zagadnień związanych z wykonywaniem czynności mierniczego górniczego, czynności kierownika ruchu w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających kopaliny bez użycia środków strzałowych, czynności kierownika działu mierniczego w zakładach górniczych albo zakładach oraz czynności w wyższym dozorze ruchu w specjalności mierniczej w zakładach górniczych albo zakładach;

 

  • w przypadku osób wykonujących czynności geologa górniczego wymagana jest znajomość, w stopniu niezbędnym do wykonywania tych czynności:

1) przepisów prawa geologicznego i górniczego oraz innych przepisów stosowanych w ruchu zakładu górniczego,

2) zagadnień związanych z wykonywaniem czynności geologa górniczego, czynności kierownika ruchu w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających kopaliny bez użycia środków strzałowych, czynności kierownika ruchu w zakładach górniczych wydobywających wody lecznicze, wody termalne i solanki, czynności kierownika działu geologicznego w zakładach górniczych albo zakładach oraz czynności w wyższym dozorze ruchu w specjalności geologicznej w zakładach górniczych albo zakładach;

 

  • w przypadku osób wykonujących czynności geofizyka górniczego w podziemnych zakładach górniczych wymagana jest znajomość, w stopniu niezbędnym do wykonywania tych czynności:

1) przepisów prawa geologicznego i górniczego oraz innych przepisów stosowanych w ruchu zakładu górniczego,

2) zagadnień związanych z wykonywaniem czynności geofizyka górniczego w podziemnych zakładach górniczych, czynności kierownika działu tąpań w podziemnych zakładach górniczych oraz czynności w wyższym dozorze ruchu w specjalności geofizycznej w podziemnych zakładach górniczych, a także czynności kierownika działu geofizyka i technika strzałowa w zakładach wykonujących roboty geologiczne służące poszukiwaniu lub rozpoznawaniu złóż węglowodorów, lub służące poszukiwaniu lub rozpoznawaniu złóż kopalin innych niż węglowodory oraz wody podziemne będące kopalinami, oraz czynności w wyższym dozorze ruchu w specjalności geofizyka i technika strzałowa w zakładach wykonujących roboty geologiczne służące poszukiwaniu lub rozpoznawaniu złóż węglowodorów, lub służące poszukiwaniu lub rozpoznawaniu złóż kopalin innych niż węglowodory oraz wody podziemne będące kopalinami;

 

  • w przypadku osób wykonujących czynności w kierownictwie w podmiotach zawodowo trudniących się ratownictwem górniczym wymagana jest znajomość, w stopniu niezbędnym do wykonywania tych czynności:

1) przepisów określających zasady prowadzenia ruchu zakładu górniczego oraz prowadzenia akcji ratowniczych i wykonywania prac profilaktycznych w zakładzie górniczym;

2) organizacji i zadań ratownictwa górniczego;

3) wyposażenia jednostek ratownictwa górniczego;

4) metod prowadzenia akcji ratowniczych i wykonywania prac profilaktycznych;

5) metod prowadzenia szkoleń i ćwiczeń ratowniczych;

6) zasad udzielania pomocy przedmedycznej;

7) działalności pogotowi specjalistycznych.

Wyższy Urząd Górniczy

Adres:
ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice
Centrala:
tel. +48 32 736 17 00

Dyspozytor:
tel. +48 32 736 17 47
tel. +48 32 251 14 71
fax: +48 32 251 48 84

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek - piątek
7.00 - 15.00
wtorek (Kancelaria Główna i Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej)
7.00 - 18.00