Strona główna/Prawo/Kwalifikacje górnicze/Minima modułów kształcenia i planów studiów

Minima modułów kształcenia i planów studiów

 

 

Kategoria: Powiązane pliki [10]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Kwalifikacje - inne pliki
pdf 2020-11-02 Wykaz przedmiotów i minimalnej liczby punktów ECTS, wymaganych do uzyskania kwalifikacji w zakresie przygotowania zawodowego, które są obowiązane posiadać osoby wykonujące czynności: kierowników i zastępców kierowników działów ruchu: górniczego, techniki strzałowej, tąpań i wentylacji, w wyższym dozorze ruchu w specjalności górniczej oraz w dozorze ruchu w specjalności górniczej w podziemnych zakładach górniczych lub zakładach prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1 Pgg
ilość pobrań: 4643
Wykaz przedmiotów i minimalnej liczby punktów ECTS, wymaganych do uzyskania kwalifikacji w zakresie przygotowania zawodowego, które są obowiązane posiadać osoby wykonujące czynności: kierowników i zastępców kierowników działów ruchu: górniczego, techniki strzałowej, tąpań i wentylacji, w wyższym dozorze ruchu w specjalności górniczej oraz w dozorze ruchu w specjalności górniczej w podziemnych zakładach górniczych lub zakładach prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1 Pgg 435.75KB zobacz
pdf 2023-01-18 Minimalne wymagania, jakie powinny spełniać osoby wykonujące czynności w dozorze ruchu w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających kopaliny bez użycia lub z użyciem środków strzałowych, z wyłączeniem odkrywkowych zakładów górniczych wydobywających węgiel brunatny
ilość pobrań: 977
Minimalne wymagania, jakie powinny spełniać osoby wykonujące czynności w dozorze ruchu w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających kopaliny bez użycia lub z użyciem środków strzałowych, z wyłączeniem odkrywkowych zakładów górniczych wydobywających węgiel brunatny 246.15KB zobacz
pdf 2023-01-18 Minimalne wymagania, jakie powinny spełniać osoby wykonujące określone czynności w ruchu odkrywkowego zakładu górniczego, z wyłączeniem odkrywkowych zakładów górniczych wydobywających węgiel brunatny
ilość pobrań: 496
Minimalne wymagania, jakie powinny spełniać osoby wykonujące określone czynności w ruchu odkrywkowego zakładu górniczego, z wyłączeniem odkrywkowych zakładów górniczych wydobywających węgiel brunatny 201.79KB zobacz
pdf 2023-01-18 Ramowe programy dla wybranych kursów, na podstawie których wykonywane będą określone czynności w ruchu odkrywkowych zakładów górniczych z wyłączeniem odkrywkowych zakładów górniczych wydobywających węgiel brunatny
ilość pobrań: 438
Ramowe programy dla wybranych kursów, na podstawie których wykonywane będą określone czynności w ruchu odkrywkowych zakładów górniczych z wyłączeniem odkrywkowych zakładów górniczych wydobywających węgiel brunatny 492.79KB zobacz
pdf 2023-01-18 Minimalny wymiar czasu teorii i praktyki kursów specjalistycznych dla osób wykonujących czynności specjalistyczne w ruchu podziemnego zakładu górniczego wydobywającego rudy miedzi
ilość pobrań: 639
Minimalny wymiar czasu teorii i praktyki kursów specjalistycznych dla osób wykonujących czynności specjalistyczne w ruchu podziemnego zakładu górniczego wydobywającego rudy miedzi 416.9KB zobacz
pdf 2023-01-18 Minimalne wymagania, które muszą spełniać osoby wykonujące określone czynności w ruchu podziemnego zakładu górniczego wydobywającego rudy miedzi
ilość pobrań: 665
Minimalne wymagania, które muszą spełniać osoby wykonujące określone czynności w ruchu podziemnego zakładu górniczego wydobywającego rudy miedzi 327.99KB zobacz
pdf 2023-01-18 Minimalne wymagania, które muszą spełniać osoby wykonujące określone czynności w ruchu podziemnego zakładu górniczego
ilość pobrań: 1302
Minimalne wymagania, które muszą spełniać osoby wykonujące określone czynności w ruchu podziemnego zakładu górniczego 259.9KB zobacz
pdf 2023-01-18 Ramowe programy kursów dla podziemnych zakładów górniczych wydobywających rudy miedzi
ilość pobrań: 391
Ramowe programy kursów dla podziemnych zakładów górniczych wydobywających rudy miedzi 688.43KB zobacz
pdf 2023-01-18 Minimalne wymagania dla ośrodków i organizatorów szkoleń i kursów wynikających z przepisów prawa geologicznego i górniczego
ilość pobrań: 457
Minimalne wymagania dla ośrodków i organizatorów szkoleń i kursów wynikających z przepisów prawa geologicznego i górniczego 0.91MB zobacz
pdf 2023-01-18 Zapisy szczegółowego programu instruktażu ogólnego, realizowanego na podstawie Załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
ilość pobrań: 432
Zapisy szczegółowego programu instruktażu ogólnego, realizowanego na podstawie Załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 846.69KB zobacz
do góry